การสืบค้นข้อมูล · หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต

การสืบค้นข้อมูล

   เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหา คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ

 

    มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

  1. ด้านการติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย
  2. ด้านการใช้ข้อมูลบนเครือข่าย
  3. ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้
  4. ด้านระยะเวลาในการใช้บริการ
Advertisements