ยุคหิน · วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย

ยุคหิน

ยุคหิน

กลองส่งข้อความ (Bush Drum)

มนุษย์ยุคหินในแอฟริกาสามารถส่งข้อความถึงกันและกันในที่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรโดยใช้ภาษากลอง

Advertisements